tisdag 5 juni 2012

Gringojäveln


Fenomenet Roloj eller kanske mer känt som Gringojäveln, alternativt kort och gott idiot för ju en allt mer tynande tillvaro i detta forum. Mestadels självförvållat då ingen vet var han bor, vad han pysslar med eller vad han jobbar med. Förr kunde man i alla fall nattetid ett par gånger i veckan få en något subtil bild av Stockholms nattliv i form av otydbara sms - dessa har dock upphört helt.

Men så plötsligt plingar det till och tydligen har han under arbetstid varit extra produktiv de senaste två veckorna och lyckats få ett alster publicerat på Youtube. Nu kanske inte det är en bragd i sig men att få till över 225 000 views på så kort tid är lite imponerande - även om jag aldrig officiellt kommer att tillstå detta. Den naturliga fråga som infinner sig är naturligtvis om det går att köpa andelar i den firma som han sliter sitt anletes svett på - för en dylik kreativism växer sannerligen inte på träd.

1 kommentar:

g sa...

Om jag får tid över någon dag så ska du få ett flyttkort, så är åtminstone ett aber avklarat.