onsdag 23 maj 2012

Schulmädchen


Hurrans.. det närmar sig fort nu. Ester verkar ta det hela med ro - däremot var det två pirriga och förväntansfulla föräldrar som äntrade Oxbacksskolans matsal igår kväll för ett första informationsmöte. Vecka 32 börjar inskolningen på fritids och vecka 34 går vi live med första skoldagen i den lilla krabatens liv. Eller lilla... hon har ju dragit iväg rätt rejält sista tiden och har nog både vett och fysiska förutsättningar för att ta för sig.

Oxbacksskolan är Södertäljes äldsta skola som fortfarande är i bruk och har anor från 1880-talet. Glädjande nog verkar man profilera sig på flera områden som tillfredsställer en halvambitiöst intresserad pappa som ändå tycker att grundskolan kanske inte behöver tas på högsta akademiska allvar. Utan att för den skull inte tycka att man ska blajja sig igenom den. Men jag anser att det finns andra aspekter som är minst lika viktiga för dessa år som kommer forma barnen som människor. Och då är jag minst lika intresserad kring saker som lärartäthet och kontinuitet, vilka värderingar som genomsyrar vardagen och det fysiska samspelet. Hur demografin rent integrationsmässigt ser ut och vilka kulturella och idrottsliga utbyten man har med närområdet. Dessutom tycker jag - och då inte bara av praktiska skäl - att det är viktigt att skolan ligger nära där man bor. För om jag tänker tillbaka på min egen uppväxt så vill jag minnas att några av de viktigaste stunderna var släntrandet fram och tillbaka till skolan med vänner och klasskompisar där förtroligheter yppades och världsproblem löstes. Och framför allt är det ju praktiskt om en nyfunnen vän bor i närområdet. Lite så tänker jag.

Därför kändes det bra när flera av dessa inputs infriades med råge. Dels är skolan en av två Olweus-certifierade skolor i kommunen vilket innebär att man aktivt på flera plan ständigt jobbar med barns likaberättigande och mot mobbing. Har tagit del av programmet och det känns riktigt sunt. Lägg därtill att man som andra skola i Sverige kommer att addera en Science Center-profil utslaget på alla årskurser med ett nära och intimt samarbete med Tom Tits. Sedan tidigare har man en uttalad IT-profil där alla klasser har datorer och I-pads (även om förskoleklassen får börja med Samsungs pekplattor). Det finns ett mediatek med datorarbetsplatser och mobila klassrum med bärbara datorer. Dessutom är alla klassrum utrustade med SMART-tavlor, dvs. interaktiva whiteboards. (sådant som Sasse och jag har tjatat om till jobbet i åratal).

Utöver detta så har man en kulturprofil som innebär att man ger eleverna möjlighet att uttrycka sig konstnärligt och skapande med hantverk och musik. De yngre eleverna spelar flöjt (flashbacks?!) och det finns två körer samt flera brassensembler i samarbete med kulturskolan.

Ja jävlar i min lilla låda - det känns faktiskt riktigt bra - och jag måste nog säga att jämfört med detta så bleknar både Bårstaskolan och Wasaskolan från min egen barndom. Men det blev ju människa av mig också, och som sagt... lite vanligt hyfs har aldrig kostat något.

Inga kommentarer: