tisdag 6 november 2012

Election day


Så där ja... då var det amerikanska valet igång. Vallokalerna har öppnat och the natives vallfärdar till dem för att droppa ett beslut om framtiden. Frågan som infinner sig är huruvida man som svensk ska bry som om denna maktsoppa och intrikata spel som kanske är av mer global betydelse än inhemsk. Oavsett vad som sägs. Jag tycker att man bör det - dock med ett litet sunt förhållningssätt ute i marginalen.

Fredrik Reinfeldt förespråkar Obama - vilket är för mig väldigt märkligt. Hade jag varit låginkomsttagare och amerikan hade jag förstått honom - nu är varken han eller jag det. Jag är svenne banan och anställd på ett multiglobalt läkemedelsföretag. Dessutom är jag orolig över den fundamentalistiska pesthärden som breder ut sig över världen. Fredrik är statsminister för ett litet land i norden där exporten motsvarar mer än 50% av vår BNP - think of that som Mitt Romney säger. På ingen av dessa punkter lyser Obamas namn som en framtidskandidat.

Bara en liten tanke och infallsvinkel bland alla andra. Har man en blogg ska man ju tycka något...

Inga kommentarer: